Zálohové oběhové čerpadlo

CP-201S-130 (180)zálohované oběhové čerpadlo

Sada obsahuje zálohované oběhové čerpadlo, řídící jednotku, zálohovací akumulátor, spalinový termostat, snímače teploty a montážní příslušenství.

V řídící jednotce je kromě zálohovacích obvodů zabudovaný regulátor teploty, který umí řídit servomotor směšovacího ventilu (funkce servomotoru je zálohována).

Standardní oběhová čerpadla při výpadku elektrické sítě nefungují a jejich zálohování je problematické. Přitom zastavení oběhu v topení s kotlem na tuhá paliva či v systému solárního ohřevu může způsobit havárii. Zálohované oběhové čerpadlo CP-201, nabízí profesionální řešení, v ceně běžného čerpadla.

Základem sestavy CP-201S je unikátní energeticky úsporné čerpadlo. To používá speciální synchronní elektromotor na 12V. Při výpadku sítě běží čerpadlo přímo z akumulátoru a nevznikají žádné ztráty způsobené převodem napětí. Díky tomu může topný systém fungovat až 24 hodin bez elektřiny. Sestava navíc obsahuje zálohovaný regulátor směšovacího ventilu. Při výpadku napájení proto může pokračovat i řízení teploty na zvolenou hodnotu. Systém automaticky kontroluje sám sebe a dokáže včas upozornit na případnou poruchu (ztrátu kapacity akumulátoru, mechanické zablokování čerpadla, poškození čidla teploty apod.). Závada se indikuje akustickým signálem a zobrazením příčiny poruchy na displeji. Na havarijní situaci může upozornit připojená siréna.

 

Příklady typických aplikací

CP-201 nabízí 4 režimy provozu (volí se přepínačem v řídící jednotce):

Legenda: Č = čerpadlo, T1, T2 = snímače teploty, M = servomotor regulačního ventilu

Topení s kotlem na tuhá paliva

Spalinový termostat (je součástí dodávky) zapíná oběhové čerpadlo a zabudovaný regulátor řídí servoventil tak, aby udržoval požadovanou teplotu vody, která se vrací do kotle.

Topení z akumulační nádrže

Pokojový termostat zapíná oběhové čerpadlo a regulátor servoventilu řídí teplotu vody do radiátorů (podlahových smyček).

Solární ohřev

Čerpadlo se zapíná v případě, že teplota solárního panelu převyšuje teplotu zásobníku. Elektronika navíc zajišťuje chlazení zásobníku, dojde-li k jeho přehřátí.

Zálohované čerpadlo

Oběhové čerpadlo se zapíná spojením svorek řídící jednotky. V tomto režimu se nevyužívá zabudovaný regulátor směšovacího ventilu.

 

Řídící jednotka sestavy

CP-201S

Řídicí jednotka obsahuje zálohovací akumulátor a obvody pro jeho dobíjení. Je v ní též zabudován regulátor servoventilu, který je schopen řídit teplotu i při výpadku elektřiny. Výhodou celé koncepce je, že systém provádí automatickou kontrolu všech svých klíčových komponentů a je schopen včas upozornit na případnou závadu (mechanické zablokování čerpadla, ztrátu kapacity akumulátoru, poruchu teplotního snímače apod.).

Nastavovací prvky čerpadla jsou uvnitř řídicí jednotky, takže je sestava odolná proti neodbornému zásahu (žádná tlačítka na čerpadle).

V případě potřeby lze většinu parametrů jednotky změnit pomocí servisního menu. Tak lze upravit chování systému požadavkům specifické instalace.

Technické parametry sestavy CP-201S-xxx

Napájení 230 V, 50 Hz, příkon až 40 W (při max. výkonu čerpadla a max. dobíjení akumulátoru)
Zálohovací akumulátor 12 V, 18 Ah (bezúdržbový olověný, životnost max. 5 let)
Doba provozu čerpadla z akumulátoru až 24 hod. (závisí na provozním režimu)
Příkon čerpadla 4 – 22 W (závisí na zvoleném režimu a na průtoku v topné soustavě)
Energetická účinnost čerpadla dle ES 641/2009 EEI≤0,23
Výtlak čerpadla max. 4 m
Objemový průtok čerpadla max. 2,1 m3/hod.
Max. provozní tlak čerpadla 1 MPa
Připojovací šroubení čerpadla G 1 ½
Rozteč připojovacích přírub čerpadla 130 mm
Minimální vstupní tlak čerpadla 10 kPa při 80 °C, 100 kPa při 110 °C
Teplota kapaliny přepravované čerpadlem 2 °C až 110 °C
Rozsah teploty okolí čerpadla 0°C až 40°C
Výstup pro řízení servomotoru směšovacího ventilu impulzy 24 V stř., max. 3 VA, rychlost pohybu nastavitelná (napájení je zálohované)
Rozsah nastavení zabudovaného regulátoru teploty 30 až 70°C
Výstup pro nouzové chlazení systému (zavření přívodu vzduchu či otevření ventilu chladící smyčky) 12 V, max. 1 A
Signalizace poruchy zabudovaný displej a akustický signalizátor
Výstup pro varovnou sirénu 12 V, max. 0,5 A
Krytí řídící jednotky IP 40
Rozsah teploty okolí řídící jednotky -10 až +40 °C
Rozměry řídící jednotky 357 x 297 x 105 mm

Základní sada CP-201S obsahuje: čerpadlo CP-201P, řídící jednotku CP-201M, zálohovací akumulátor 12V/18 Ah, spalinový termostat CP-201F, dvojici teplotních senzorů CP-201T a montážní příslušenství.