Doživotní záruka

 

Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA-AIR Canada

 

  • Výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) poskytuje na Zboží tzv. Doživotní záruku. Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží. Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma, koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na zaslání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový.
  • Životností Přístroje (vysavačové jednotky Husky a Duovac) se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství se rozumí doba 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi.
  • Podmínkou poskytnutí Doživotní záruky je provedení registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. V případě zmeškání lhůty pro registraci ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí Doživotní záruky.
  • Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce (www.duo-vac.eu). Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.) nebo zasláním vytištěné a vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.).