Co je sálavé teplo?

Sálání (záření) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření určité frekvence. Na rozdíl od přenosu tepla prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet i ve vakuu. Pro nás to znamená, že neohřívá okolní vzduch, ale působí na předměty ve svém dosahu